W dniu 3 wrze�nia 2015 nast�pi�o uroczyste otwarcie wie�y ci�nie� ?Kazimierz? usytuowanej na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Lazurowej.
Zbiornik ��czy funkcj� wie�y ci�nie� z funkcja edukacyjn� i turystyczn�. W tym roku niestety b�dzie czynna wy��cznie we WRZE�NIU i w pierwszych dniach PA�DZIERNIKA a prawdziwe korzystanie z funkcji turystycznej nast�pi wiosn� 2016 roku.


Ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa obecnie max. ilo�� zwiedzaj�cych jednorazowo to 15 os.

Czas zwiedzania� ok. 45 min.


Terminy wizyt (zaj�� edukacyjnych) w 2015 roku: 9,10,11,12,16,17, 18,19, 23,24,25,26,30 wrze�nia i 1,2,3 pa�dziernika; od �rody do soboty: od godz. 10:00 do godz. 16:00 (o 15:00 ostatnie wej�cie).


Zapisy na wizyty:

Zobacz kronik� projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=4XEhRT9ACLY

kazimierz zbiornik