WYNAJEM POMIESZCZE�

Sala du�a
Cena:     50.00z�/h*
Uwagi:

W przypadku d�u�szego terminu cena do negocjacji


Sala ma�a
Cena:     40.00z�/h*
Uwagi:

W przypadku d�u�szego terminu cena do negocjacji


Sala du�a + ma�a
Cena:     70.00z�/h*
Uwagi:

W przypadku d�u�szego terminu cena do negocjacj

 

Sala plastyczna
Cena:     35.00z�/h*
Uwagi:

W przypadku d�u�szego terminu cena do negocjacji


Sala ceramiczna
Cena:     50.00z�/h*
Uwagi:

W przypadku d�u�szego terminu cena do negocjacji.

* ceny netto.

Plan pomieszcze�:

Parter Pi�tro
plan_dol_2 plan budynku gora3 900

 

WYNAJEM SPRZ�TU:

Sprz�t nag�a�niaj�cy Fender
Cena: 300 z� /1 doba

W przypadku zam�wienia d�u�szego cena do negocjacji

 
Mikrofon przewodowe i bezprzewodowe
Cena: 100 z� /1 sztuka /1 doba

W zestawie taniej: 50 pln za ka�dy mikrofon

 

O�wietlenie
1 listwa z 3 parami
Cena: 300 z� /1 doba

Ka�da rozpocz�ta nast�pna doba 150 pln